http://stichtingspecsaverssteunt.specsavers.nl/heerhugowaard/stichting-kinderboerderij-schagen_15746

Vele jaren is de Stichting Kinderboerderij Schagen (KiBo Schagen) bezig geweest met het opzetten van een professionele en uitgebreide kinderboerderij in Schagen. In 2009 is dit eindelijk gerealiseerd! Samen met drie andere organisaties zijn wij nu gekomen tot een unieke plek, waar archeologie, historie en natuur bij elkaar komen. De kinderboerderij vervult hier een sociale, culturele en educatieve functie. Onze kinderboerderij biedt de mogelijkheid voor een zinvolle vrijetijdsbesteding, waarin het dier centraal staat. Dit kan variëren van regelmatig bezoek tot actief meewerken op de kinderboerderij. Op de boerderij worden tevens lessen gegeven in de praktische omgang met dieren, zodat er ook een educatieve en voorlichtende rol wordt vervuld. Onze vestiging is achter de flats van het Acaciaplein, daar waar een grote vijver met eiland langs het spoor zich bevindt. Op dit eiland hebben we inmiddels een prachtig onderkomen gekregen.

KiBo Schagen is aangesloten bij vereniging Samenwerkende Kinderboerderijen Nederland (vSKBN).

Hiervan hebben wij het keurmerk "Prima voor elkaar" gekregen.

 

KEURMERK KINDERBOERDERIJEN

Een kinderboerderij is een bedrijf dat, net zoals andere bedrijven, aan wettelijke en kwaliteitsvoorschriften moet voldoen. Om dit te kunnen toetsen, heeft de vSKBN het Keurmerk Kinderboerderijen ontwikkeld.

In Nederland zijn naar schatting zo’n 450 tot 500 kinderboerderijen en dierenweides. Aan al die locaties worden jaarlijks bijna 30 miljoen bezoeken afgelegd. Dat is behoorlijk veel! Daarom is het ook zo belangrijk dat de kinderboerderij niet alleen leuk en leerzaam is, maar ook veilig en verantwoord. Een groot deel van de bezoekers behoort ook nog eens tot de zogeheten ‘risicogroepen’. Dat zijn de jonge kinderen, oudere mensen, zwangere vrouwen en mensen met een verminderde weerstand (bijvoorbeeld als gevolg van een ziekte). Die groep is vatbaarder voor bepaalde ziektes. Daarom is het voor hun extra belangrijk dat het op de kinderboerderij schoon en veilig is. Om dat te kunnen waarborgen, is met het Keurmerk Kinderboerderijen een stap gezet naar de professionalisering van kinderboerderijen.

Deze professionalisering heeft als doel om de kwaliteit van kinderboerderijen te verhogen om de continuïteit van kinderboerderijen in de toekomst te kunnen waarborgen. Ondanks de bedrijfsmatige aanpak van een kwaliteitshandboek en daarmee de professionalisering van de branche, moet de gemoedelijke, recreatieve sfeer die de kinderboerderij uitstraalt blijven bestaan.

Wat staat er in het Keurmerk Kinderboerderijen?
In het Keurmerk is alle wet- en regelgeving te vinden waar de kinderboerderij aan moet voldoen. Zoals de Arbowet voor het personeel en de Gezondheids- en Welzijnswet voor Dieren. Daarnaast zijn er een aantal criteria opgenomen op het gebied van hygiëne en dierenwelzijn. Zoals dat bezoekers niet bij in mesthoop kunnen, zieke dieren in quarantaine geplaatst worden en dieren op de juiste manier gehouden worden. Met het Keurmerk Kinderboerderijen kan de kinderboerderij aantonen dat ze voldoet aan de wet- en regelgeving en een veilige en verantwoorde plek is voor bezoekers, medewerkers en natuurlijk voor de dieren!

Wie heeft het Keurmerk ontwikkeld?
Het keurmerk is door de vSKBN ontwikkeld ontwikkeld, in overleg met het Ministerie van EL&I, de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit, de Gezondheidsdienst voor Dieren, Universiteit Utrecht / Faculteit Diergeneeskunde, GGD Nederland en HAS Kennistransfer in Den Bosch. Ook zijn bij de (praktische) invulling en ontwikkeling een groot aantal kinderboerderijen betrokken geweest. Dit heeft de praktische werkbaarheid en draagvlak onder de kinderboerderijen vergroot. De eerste stappen voor de ontwikkeling van het keurmerk zijn gezet in 2005.

Om de kwaliteit van het keurmerk te kunnen blijven waarborgen, vinden er halfjaarlijkse platformoverleggen plaats met relevante partijen. Waaronder de ministeries van EL&I en VWS, de Nederlandse Voedsel- Warenautoriteit, GGD Nederland, Gezondheidsdienst voor Dieren, de LCHV, de Dierenbescherming en de Universiteit Utrecht (faculteit Diergeneeskunde). Iedere partij zal met zijn eigen expertise inbreng geven over de kwaliteitsverbetering en professionalisering van kinderboerderijen.

ministerie.jpg - 3.18 Kb

De ontwikkeling van het Keurmerk Kinderboerderijen is mede tot stand gekomen dankzij subsidie van het Ministerie van EL&I